Ορθοδοξία και Βυζαντινές Εικόνες, Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Καλλιακμάνη, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης α) Στο συναξάρι της Κυριακής της Ορθοδοξίας αναφέρονται τα ε­ξής: «Τη πρώτη Κυριακή των Νηστειών, ανάμνησιν ποιούμεθα της ανα­στη­λώσεως των αγίων και σεπτών Εικόνων, γενομένης παρά των αει­μνή­στων Αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ και της μη­τρός αυ­τού Θε­οδώρας επί της Πατριαρχείας του αγίου και ομολογητού Με­­θο­δί­ου». Α­κο­λουθούν οι…