Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος Κοριτσιών στο Ποσείδι

Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου φιλοξενείται στις Κατασκηνώσεις «Ο Καλός Ποιμήν» της ΙΜΝΣΤ η Β΄Περίοδος Κοριτσιών, ηλικίας Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου. Θέμα της Κατασκήνωσης είναι «Τα αγγελικά Τάγματα» και γενική ονομασία «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα» (Εβρ. 1, 14). Η Κατασκήνωση φιλοξενεί 130 παιδιά, τα οποία διακονούν 12…