ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ «Ο ΧΙΤΩΝ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΑΓΑΠΗ»
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ «ΥΓΕΙΑ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΣΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
ΞΕΝΩΝΕΣ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ» & «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ