22 Μαρτίου 2022 | | 652 προβολές

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Μικρά Ασία, χαίρε!- 1922-2022»

100 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως διοργανώνει, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, τον Α΄ Διαγωνισμό  Εκφραστικής Ανάγνωσης  με θεματική: «Μικρά Ασία, χαίρε!». Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος είναι η  εντρύφηση στη λογοτεχνία, η επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα στα οποία αποτυπώνονται ιστορικές στιγμές από τη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη γη της  Μικράς Ασίας.   

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου. Τα σχολεία και οι Ενορίες που θέλουν να πάρουν μέρος μπορούν να  δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Απριλίου  2022,  στο email:  lhto@otenet.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, στο τηλέφωνο 6972503379, ενώ μέχρι τις  15 Μαΐου 2022 θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να στείλουν το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο του βιβλίου από το οποίο θα προέρχεται το λογοτεχνικό απόσπασμα που θα διαβάσουν.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 

Ορισμός:  Είναι η προσπάθεια να ερμηνεύσει και να αποδώσει κανείς στους ακροατές με τη χρήση της φωνής και, σε περιορισμένο βαθμό, την έκφραση του προσώπου και το βλέμμα, το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων.

 

Υλικό: Κείμενα από τη σύγχρονη και προγενέστερη  ελληνική λογοτεχνική παραγωγή τα οποία αναφέρονται στο γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής. Ενδείκνυνται τα έργα των λογοτεχνών που ανήκουν στη Γενιά του 1930 αλλά και της σύγχρονης λογοτεχνίας.

 

Οδηγίες: 1.Η ανάγνωση έχει στόχο την ερμηνεία του κειμένου με τη χρήση της φωνής και της έκφρασης, όχι με την αναπαράσταση ή τη δραματοποίησή του.

2.Επιδιώκεται η οπτική επαφή με το ακροατήριο αλλά πρέπει πάντα να διατηρείται η αίσθηση ότι το κείμενο διαβάζεται και δεν απαγγέλλεται.

3.Είναι απαραίτητο να ονομάζονται ο τίτλος και ο συγγραφέας του έργου.  Η εισαγωγή, που σκοπό έχει να προσφέρει στο ακροατήριο ό, τι είναι απαραίτητο για την κατανόηση και την απόλαυση του κειμένου, μπορεί να ποικίλλει ως προς την έκταση και το περιεχόμενο αλλά συνεκτιμάται στην τελική αξιολόγηση της ανάγνωσης.

 

Χρονική Διάρκεια: Η ανάγνωση του κειμένου μαζί με την εισαγωγή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά και να μην ξεπερνάει τα 7 λεπτά .

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Α΄ Μαθητικός Διαγωνισμός  Εκφραστικής Ανάγνωσης  

« Μικρά Ασία, χαίρε!»

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΓΟΝΕΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ –Τ.Κ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/Η …………………………………………………………………………………………….υπογεγραμμένος/η  γονέας/ κηδεμόνας του/της παραπάνω μαθητή/τριας δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα  γνώση των όρων του διαγωνισμού και συναινώ στη συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό.

 

Ημερομηνία ………………….                                                     Ο/Η Δηλών/ούσα

 

 

                                                                                                               Υπογραφή