8 Φεβρουαρίου 2018 | Τελευταία Νέα | 1355 προβολές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

( Το φωτογραφικό υλικό και το δελτίο τύπου παραχωρήθηκαν  ευγενώς από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου )

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, 8 Φεβρουαρίου, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναήλ ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα.

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναήλ εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σικάγου τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, στην οποία και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σικάγου δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τη Νεάπολη. Το Σεπτέμβριο του 2017,  ο  νεοεκλεγμένος Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ συνόδευσε το Σεβασμιιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα στην  επίσκεψή του στην Κατασκήνωση της Μητροπόλεως στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, την περίοδο που πραγματοποιούνταν εκεί το κατασκηνωτικό τριήμερο των κυριών.

 Η Μητρόπολή μας, συμμετέχοντας  στη χαρά της Εκλογής, ταπεινά εύχεται στον εψηφισμένο Μητροπολίτη: ευδόκιμη διακονία στον «αμπελώνα» που τού εμπιστεύτηκε  ο  Πατριάρχης του Γένους.

Ακολουθεί   η  προσφώνησή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου  προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Σικάγου:

«Χαράς ευαγγέλια η επαξία προαγωγή σου εις αρχιερέα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας διά της ομοφώνου και ολοθύμου ψήφου των σεβασμίων μελών της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετά την συμπερίληψίν σου εις το κανονικό ντριπρόσωπον υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Όθεν, να είσαι πάντοτε ευγνώμων και εις τους εκεί και εις τους ενταύθα Ιερωτάτους αδελφούς Ιεράρχας, μάλιστα δε εις την Μητέρα Εκκλησίαν, εις την οποίαν άπαντες έχομεν την αναφοράν μας· και είναι τούτο ύψιστον δια ημάς προνόμιον», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στον εψηφισμένο Μητροπολίτη Σικάγου και συνέχισε λέγοντας: «Συ, αγαπητέ Ναθαναήλ, υπήρξες πάντοτε πιστός και αφοσιωμένος εις τούτο το κλεινόν και ιερόν μας Κέντρον. Και ημπορεί τότε ο Απόστολός σου να αμφέβαλλεν εάν «εκ Ναζαρέτ, δύναταί τι αγαθόν είναι», συ όμως ο ομώνυμός του γνωρίζεις καλώς και αναγνωρίζεις και ομολογείς ότι εκ της ενταύθα Ναζαρέτ, εκ Φαναρίου, όχι τι απλώς αλλά τινά και πολλά και πλείστα αγαθά εκπορεύονται, και τούτου πείραν έχει και η εν ή διακονείς Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οσονούπω συμπληρούσα εκατονταετίαν από της ιδρύσεως αυτής. Και επειδή είσαι πιστός και αφοσιωμένος εις το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, τούτο σε ετίμησε και σε ανύψωσεν εις ποιμενάρχην μιάς σφριγηλής Μητροπόλεώς του υπό την σκέπην της μεγάλης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, και σήμερον περιχαρείς αναφωνούμεν και ημείς: ίδε αληθώς Ελληνοαμερικανός, εν ω δόλος ουκ έστι. Μείνε, λοιπόν, άδολος, σεμνός, μετριόφρων, φίλεργος – σε αναμένει, άλλωστε πολλή εργασία εις το γεώργιον της επαρχίας σου. Σε αναμένουν και προβλήματα και δυσκολίαι. Αλλά ο Κύριος του αμπελώνος θα σε συμπαρίσταται και συ θα του λέγεις με πίστιν και δέος: “ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ”, όπως τότε ο Ναθαναήλ εις την Γαλιλαίαν.

Είσαι νέος, αλλά και ώριμος. Δια αυτό, μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω. Έχεις και λιπαράν μόρφωσιν και τούτο θα σε καθιστά ικανόν να δίδης λόγον παντί τω αιτούντι περί της εν ημί νελπίδος και να προβάλλης τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας εις ένα πολυπολιτισμικόν περιβάλλον ως αυτό της Αμερικής. Ειργάσθης παρά τω στοργικώ Γέροντί σου αδελφώ αγίω Αμερικής εις τον τομέα των διορθοδόξων, διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων, τομέα, εις τον οποίον, ως γνωστόν, η Μήτηρ Εκκλησία αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι αι σχέσεις αύται αι αγαθαί και αδελφικαί αποτελούν το θέλημα του Κυρίου και το επίταγμα των καιρών.  Κατά ταύτα, έχεις όλας τας προϋποθέσεις να επιτύχης. Τούτό σοι ευχόμεθα όλοι εξ όλης ψυχής και καρδίας, έχομεν χρηστάς διά σε ελπίδας και αναφωνούμεν“Άξιος!”».

Εκ του Γραφείου Τύπου