10 Μαΐου 2016 | Τελευταία Νέα | 1427 προβολές

Ἐν Νεαπόλει, τῇ 4ῃ Μαΐου 2016

Ἀρ. Πρωτ. 351

 

Πρός τούς διαγωνιζόμενους μαθητές

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως

 

Παιδιά μου ἀγαπημένα,

Ἄλλη μία ἀκαδημαϊκή χρονιά φτάνει στό τέλος της. Ἄλλος ἕνας χρόνος μάθησης καί σχολικοῦ ἀγώνα κλείνει σιγά σιγά τόν κύκλο του. Μά πρίν ἀπό τό κλείσιμό του καλεῖστε νά συμμετάσχετε σέ ἐξετάσεις. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι σας ἔχετε καταβάλει κατά τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους κάθε δυνατή προσπάθεια γιά μελέτη καί καλή ἐπίδοση.

Γύρω σας ὁ κόσμος καθημερινά ἀλλάζει τό πρόσωπό του. Ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας καί ἡ πίστη μας δοκιμάζονται ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Ἡ παρατεταμένη οἰκονομική κρίση, τά παιγνίδια τῶν μεγάλων καί τῶν ἰσχυρῶν, μέ τά ἀδιέξοδα πού προκαλοῦν, ὁδηγοῦν τίς κοινωνικές καί οἰκογενειακές ἀντοχές στά ὅριά τους.

Ἐσεῖς ὅμως, παιδιά μου ἀγαπημένα, μήν ἀπογοητεύεστε! Κρατῆστε τό βλέμμα σας προσηλωμένο στό πρόσωπο Ἐκείνου πού σᾶς δείχνει τόν σωστό δρόμο. Μόνο ὁ Κύριος καί Χριστός μας εἶναι ἡ πραγματική Ὁδός καί Ἀλήθεια καί Ζωή. Ὁ Ἴδιος σᾶς ὁδηγεῖ, σᾶς κατευθύνει καί συγχρόνως σᾶς φωτίζει καί σᾶς στηρίζει. Σᾶς ἐνδυναμώνει καί σᾶς παρηγορεῖ.

Ἔχετε μπροστά σας ἕναν ἀνηφορικό δρόμο. Κουβαλᾶτε ὅμως στίς ἀποσκευές σας ὡς ἐφόδια ὅλα ὅσα μέ τόν κόπο καί τή μελέτη σας ἀποκομίσατε ἀπ’ ὅλη τή χρονιά. Νά εἶστε σίγουροι ὅτι θά δικαιωθεῖτε. Μή ξεχνᾶτε ποτέ ὅτι εἶστε ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει ἡ πατρίδα μας. Εἶστε τά νιάτα της, τό μέλλον της, ἡ ἐλπίδα της. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι μέ τά λάθη μας ὑψώσαμε μπροστά μας ἐμπόδια καί τείχη. Ὅμως, μέ περισυλλογή στεκόμαστε δίπλα σας. Γονεῖς καί κηδεμόνες, δάσκαλοι καί παιδαγωγοί εἴμαστε σίγουροι ὅτι μέ ἐσᾶς μπροστάρηδες δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτε.

Θά ἐπαναλάβω μία ἀκόμη φορά: Παιδιά μου ἀγαπημένα, μήν ξεχνᾶτε τίς πραγματικές προτεραιότητες στή ζωή αὐτή: Κάθε ἐπιτυχία χωρίς πραγματική εὐτυχία μόνο κενό ἀφήνει στήν ψυχή. Γι’ αὐτό σᾶς προτρέπω: Κυνηγῆστε τά ὄνειρά σας, κάντε τα πραγματικότητα! Γίνετε ἄνθρωποι τῆς Γνώσης καί τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Τέχνης καί τῆς Τεχνολογίας, ἀλλά συγχρόνως υἱοί καί θυγατέρες τῆς Πίστης καί τῆς Σοφίας, τοῦ Πνεύματος καί τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά γευθεῖτε τούς καρπούς τοῦ δίκαιου ἀγώνα σας μέ ἐπιτυχία στίς ἐπικείμενες ἐξετάσεις καί ἀργότερα, ὅπου κληθεῖτε νά ἐργασθεῖτε καί νά ὑπηρετήσετε, νά γίνετε φάροι φωτεινοί γιά δικαιοσύνη, ἰσότητα, ἀλληλεγγύη, φιλαδελφία.

Προχωρεῖτε ἄφοβα, μήν ἀπογοητεύεστε! Διδαχθεῖτε ἀπό τά λάθη μας, μείνετε σταθεροί στούς στόχους σας! Ἡ σκέψη μου καί ἡ προσευχή μου εἶναι μαζί σας συνεχῶς. Ἡ ἀγωνία σας, οἱ προσδοκίες καί οἱ ἐπιθυμίες σας γίνονται ἀντικείμενο τῶν δικῶν μου παρακλήσεων πρός τόν Θεό μας, πού εὔχομαι νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς καθοδηγεῖ.

Μέσα ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις σας καί προπάντων στήν πορεία τῆς ζωῆς σας! Εὔχομαι ὑγεία, χαρά, δύναμη καί κουράγιο! Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας!

 

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί πατρικές εὐχές

Ὁ πνευματικός σας πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ