27 Μαΐου 2018 | Τελευταία Νέα | 810 προβολές

Δελτίο Τύπου

Πνο βιαί γλωσσοπυρσεύτως νέμει,
Χριστ
ς τ θεον Πνεμα τος ποστόλοις.
κκέχυται μεγάλω ν ματι Πνεμ’ λιεσι.

 «Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις. Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ’ αλιεύσι. Ταις των αγίων Αποστόλων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν»

 

Την Κυριακή της Πεντηκοστής, 27 Μαΐου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου πλαισιούμενος από τους πατέρες του Ναού.

Ἡ Βασιλεία του Θεού, καθίσταται γεγονός με την Πεντηκοστή, την  κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, είπε ο Σεβασμιώτατος. Ο Χριστός δεν αφήνει τους μαθητές Του ορφανούς αποστέλλει τον Αγαθό Παράκλητο. Είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα, με το οποίο σφραγίζεται, όποιος εισοδεύει προς το άγιο Βάπτισμα. Χάρη αυτής της σφραγίδος γίνεται μέτοχος των ουρανίων δωρεών και της θείας χάριτος του Τριαδικού Θεού».

Εκ του Γραφείου Τύπου