17 Δεκεμβρίου 2014 | Τελευταία Νέα | 1191 προβολές

Μέσα στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς Σερρών διοργάνωσε ἐκδήλωση φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος, με τίτλο «Ἀγαπῶ, σημαίνει συμπονῶ…», τήν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ καί ὥρα 7:00 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν μέ τήν συνεργασία τῶν τοπικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν Ἀμφίπολη, Δίκτυο, TVS καί Τηλέ – Ἐπιλογές, καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή διοργανώθηκε στά πλαίσια τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης, πού θά διεξαχθεῖ κατά τό τριήμερο 13 – 14 – 15 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. καί εἶχε ὡς σκοπό τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μας γιά τό πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Τήν ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρακολούθησαν χιλιάδες λαοῦ, εἴτε μέ τήν αὐτοπρόσωπη παρουσία του στό χῶρο τῆς ἐκδήλωσης, εἴτε μέσα ἀπό τίς τηλεοράσεις του, πλαισίωσαν μέ τήν συμμετοχή τους οἱ χορωδίες α) «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, β) Νεανική Χορωδία Σερρῶν τοῦ κ. Βασιλείου Ταπέ καί γ) Παιδική Ὀρχήστρα – Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, οἱ ὁποῖες παρουσίασαν μέ ἀριστοτεχνική ἀρτιότητα ἐπίκαιρα ἑορταστικά καί παραδοσιακά τραγούδια. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε τηλεοπτική προβολή τοῦ πνευματικοῦ, κοινωνικοῦ, πολιτιστικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Στό τέλος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος εὐχαρίστησε κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στήν προετοιμασία καί ὑλοποίηση τῆς ἐκδηλώσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμῶς ἐπίσης τούς Διευθυντές ὅλων τῶν τοπικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί τό Ἐκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Δίαυλο 4Ε, μέσω τῶν ὁποίων προβλήθηκε ἡ παραπάνω ἐκδήλωση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σ’ ὁλόκληρη τήν περιοχή μας καί πέραν αὐτῆς καί ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ἔχει τήν δυνατότητα νά ἑνώνει καί νά συσπειρώνει φιλοστόργως στούς κόλπους της τήν τοπική κοινωνία καί τόν κόσμο.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τούς παρουσιαστές τῆς ἑορτῆς καί τά μέλη τῶν χορωδιῶν γιά τήν εὐγενική ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί γιά τήν ἄψογη ἀπόδοση τῶν ἑορταστικῶν καί παραδοσιακῶν τραγουδιῶν καί ἐπέδωσε τιμητικές πλακέτες στούς παρουσιαστές καί στούς χοράρχες τῶν χορωδιῶν σέ ἔνδειξη εὐχαριστίας γιά τήν συμμετοχή τους στήν ἐκδήλωση.