Ι.Ν.Αγ.Παρασκευής Ξηροκρήνης

 

Εφημέριοι : Σαράφας Κωνσταντίνος, Περσόπουλος Χριστόδουλος, Κανούλας Χρήστος.

Διεύθυνση : Λαγκαδά 99, 56123, Ξηροκρήνη, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα : 2310747303

Φαξ : 2310747303

Email: AgParaskKsir@imnst.gr

Το 1897 θεμελιώθηκε ο Ι.Ναός της Αγίας Παρασκευής και στις 16 Απριλίου του 1900 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Αθανάσιος ετέλεσε τα εγκαίνιά του. Ο Ι.Ναός που είναι βυζαντινού ρυθμού στον τύπο του σταυροειδούς μετά τρούλλου έχει ενσωματωμένα στην πρόσοψή του δύο καμπαναριά , ενώ στην αρχιτεκτονική του παρουσιάζονται αναγεννησιακά στοιχεία.

Η ανέγερση του Ι. Ναού έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του παρακείμενου νεκροταφείου. Το 1875 η Κοινότητα των Ορθοδόξων Θεσσαλονίκης-στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που παραχώρησε το δικαίωμα ανεξαρτήτων κοιμητηρίων στους ορθοδόξους-ανέθεσε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου.
Το 1886 έγινε η μελέτη του έργου και, παρά τις αντιδράσεις των Βουλγάρων, το 1892 επιδικάζεται ο χώρος στους Ελληνες ορθοδόξους. Το 1893 έγινε η περιτείχιση του κοιμητηρίου. Το 2004 έγινε εξωτερικά η αναπαλαίωση του Ι.Ναού.

Κατά την σωζόμενη παράδοση στον τόπο του αγιάσματος ετάφη ο ‘Αγιος νεομάρτυρας Αθανάσιος ο Κουλακιώτης.