ναός εξωτερικά

Εφημέριοι : Μπουζίνος Εμμανουήλ, Εξουζίδης Βασίλειος, Τριανταφυλλίδης Ηλίας.

Διεύθυνση : 57010, Ασβεστοχώρι

Τηλέφωνα : 2310357202

Φαξ : 2310357202

Email: AgGeorgiosAsvest@imnst.gr

Ασβεστοχώρι: η ιδιαιτέρα πατρίδα του Αγίου Νεομάρτυρος Ακακίου του Νεοχωρίτου.

Ο Ι. Ναός του Αγίου Γεωργίου κτίσθηκε πιθανώτατα στα 1800, ενώ το μεγαλόπρεπο καμπαναριό με στοιχεία αναγέννησης, το 1885. Το 1867 γίνεται επέκταση προς τα δυτικά του Ι.Ναού όπως τούτο διαπιστώνεται από την εσωτερική κιονοστοιχία και την επιγραφή της εσωτερικής εισόδου. Ο Ι.Ναός είναι μια ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική με την ιδιαιτερότητα των εκτός των κλιτών γυναικωνιτών των οποίων τα κάτω τμήματα είναι εξωτερικά περιστύλια.
Το τέμπλο φιλοτεχνήθηκε το 1812 και είναι άριστο δείγμα ξυλογλυπτικής. Οι Ι. Εικόνες του τέμπλου όπως και ο πολυέλαιος είναι της ίδιας εποχής.