Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου Παλαιοκάστρου

 

Εφημέριοι : Λαγουδάκης Νεκτάριος.

Διεύθυνση : Παλαιόκαστρο, 57013, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα : 2310697148

Φαξ : 2310699213

Email: AgAthanPalaiok@imnst.gr

Ιστοσελίδαhttp://inaap.wordpress.com/

‘Αγνωστο πότε θεμελιώθηκε τούτος ο Ι. Ναός. Η υπέρθυρη επιγραφή της δυτικής εισόδου του Ι.Ναού μας πληροφορεί ότι ανακαινίσθηκε το 1864, ενώ μας είναι γνωστό από προφορική παράδοση ότι προηγήθηκε πυρκαϊά.
Η δομή του Ι. Ναού πάντως δείχνει να είναι τυπικό δείγμα των Ι. Ναών που κτίσθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (φαρδείς τοίχοι , χαμηλές πόρτες , παράθυρα στα ψηλότερα σημεία των πλαγίων τοίχων κ.α.).Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη στην δυτική πλευρά, (οι παλαιότεροι θυμούνται τα «καφασωτά»), με εξωτερικά υπόστεγα (χαγιάτια) στην δυτική και νότια πλευρά που πρόσφατα κλείσθηκαν για την εξυπηρέτηση λατρευτικών αναγκών του Ι.Ναού.

Στην τοιχοποιϊα, που πρόσφατα συντηρήθηκε άριστα, απεκαλύφθησαν μαρμάρινες επιγραφές (πιθανώς ελληνιστικών χρόνων), τμήματα κιονοκράνων και μαρμάρων από αρχαία κτίσματα.