Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1994-1995 (Π.Δ. 358/13-9-1993/ΦΕΚ 153/τ.Α’), ενώ το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο το έτος 2007-2008. Παράλληλα με το Σχολείο λειτουργεί η Περιφερειακή Εστία Νεαπόλεως (Οικοτροφείο).
Διευθύντρια του Σχολείου: κ. Αικατερίνα Γαλώνη, Δρ. Φιλολογίας

Ν. Καπάτου 6, Τ.Κ. 546 29, Ξηροκρήνη – Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 735 717, Φάξ. 2310 735 870

Διευθυντής της Εστίας: Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Δημόπουλος, τηλ. 69 36 495 843

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σχολείου.