Πρόγραμμα Κοινωνικού Πολυϊατρείου «ΥΓΕΙΑ» Ι. Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο «ΥΓΕΙΑ»

της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

 

θα είναι ανοιχτό:

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ

12.30 μ.μ.- 17.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

9.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12.30 μ.μ.- 17.30 μ.μ.

 

Τηλέφωνο Ιατρείου: 2310 515 243