Το ποσό που θα προσφέρετε

θα ενισχύσει το φιλανθρωπικό-κοινωνικό

έργο της Μητροπόλεως.